Når en andelshaver ønsker at sælge sin andel  skal andelen  vurderes af  andelsboligforeningens  godkendte vurderings firma Mads Munch.  eller  Focus2

Men inden formanden kan bestille tid til vurdering,  skal andelshaveren bestille og få udført El og VVS attest af autoriseret VVS firma og el installatør VVS og EL Firma  kan andelshaver selv vælge men vi anbefaler foreningens VVS og Elektriker  . Pris ca. 1000,--1500,- kr. per attest.Konstateres der fejl eller ulovligheder  skal de udbedres inden salget.

Formanden udfærdiger en  aftale om overdragelses af andel ” med maksimal slagspris ud fra rapporten hvor Vurderingsmanden har anført pris på forbedringer og fradrag + løsøre.

Nu  er det op til Andelshaver om han eller hun selv vil finde en køber eller lade en ejendom mægler assistere og når en køber er fundet skal køber godkendes af bestyrelsen.

Formand mødes med Sælger og køber og ” Aftale om overdragelse af andel”  underskrives af alle 3 parter og dette dokument sammen med andelsbevises sendes ind til Vores ejendoms administrator ”Andelsbo”.

Her efter fra sendes brev til køber om hvordan og hvornår købs prisen skal betales og Andelsbo laver her efter afregning til sælger.

For at et salg skal kunne nås skal der underskrives inden den 10 i mdr. for at det kan nås til den første i næste mdr.

Vurderings firmaet holder ferie Juli Mdr.    

1.        Kontakt formanden  om man ønsker at sælge.

2.       Få foretaget El og VVS attest.  bestyrelsen kan anbefale de 2 firmaer vi bruger til daglig service  Vvs tlf Christoffersen og knudsen 36722330 El : chr andersens efterføger 39296555

3.       Når El og VVS attest er klar eller på vej kontakt formanden for at han kan bestille Vurderingsmanden ( syn  vil normalt ske efter 16.30 da formanden er på arbejde ).

4.       Efter syndet går der ca. 3-10 arbejdsdage før vurderings rapporter er klar.

5.       Formand udfærdiger ”aftale om overdragelses af andel ” som giver maksimale lovlige salgs pris.

6.       Andelshaver finder køber.  

7.       Formand, sælger og køber mødes i den andel der skal sælges og skriver ”aftale om overdragelses af andel” under.

8.       Dokumentet + andelsbeviset sendes det ind til Andelsbo  som ordner resten af salget og Køber modtager opkrævning  noget tide inden dato for overdragelsen for at hele beløbet skal være indbetalt på Andelsbo kontor og der afregnes til køber efter overdragelsen og der tilbage holdes 20.000,- i en mdr. for skjulte fejl og mangler  

Dokumenter/Vejledning_til_koeber.pdf