Opdateret Hjemme side 26-11-2020

Nye Vedtægter underskrevet og uploaded to hjemme siden

 

 

 

 

Så fik vi overstået vores ekstraordinær Generalforsamling 20/10 -2020

 

Dokumenter fra EX Generalforsamlingen 2020 lagt op under dokumenter og kan hentes

Vedtægter er opdateret og andels priser opdateret

 ___________________________________________________________

You see kanal oversigt 2020 er også hentet og lagt op

vores anlægs nr. er 950024

ALL ændring af YOU SEE kanal pakker skal gøres igennem Andelsbo i skal ikke kontakte You see  om dette selv da Andelsbo styre betaling for hver beboer

 

 MVH bestyrelsen

 ______________________________________________________________________________

Her lidt om Frederiksborgvej renovering

program-Frederiksborgvej renovering 2020

 

Jeg har fået dit spørgsmål omkring de trafikale forbedringer på Frederiksborgvej tilsendt fra Bispebjerg lokaludvalg. Jeg takker for dit engagement i den sag, som ligger mange på sinde.  

 

Mit navn er Simon og jeg er en del af områdefornyelsen Nordvest, der har ansvar for projektet på Frederiksborgvej der, som du beskriver, har til formål at forbedre de trafikale forhold på strækningen.

 

I Københavns kommunes budget 2020 er der afsat omkring 7 mio.kr. til forbedringer af de trafikale forhold. Derudover har områdefornyelsen afsat ca. samme beløb til byrumsmæssige forbedringer.

 

Opgaven, der er kvalificeret af en lokal arbejdsgruppe på ca.20 personer og det borgermøde som du har deltaget i, er beskrevet i vedhæftede anlægsprogram.

 

Opgaven, som vores rådgiver Sweco lige nu arbejder på at løse, består af to dele – udvikling af et idéoplæg for den samlede strækning (Tomsgårdsvej-Rentemestervej) og udvikling og projektering af anlægsprojekt med hovedfokus på ændring af tre vigtige kryds:

 

  • Frederiksborgvej /Rentemestervej, i det efterfølgende benævnt Femfingerkrydset,
  • Frederiksborgvej / Landsdommervej- Birkedommervej, efterfølgende benævnt Handelskrydset
  • Frederiksborgvej / Hovmestervej, efterfølgende benævnt sikker skolevejskrydset

 

Da anlægsmidlerne i projektet desværre ikke dækker en fuld trafikal omlægning af strækningen, er det besluttet at prioritere den trafikale indsats i de tre nævnte kryds. De overordnede målsætninger er kort beskrevet:

 

  • Femfingerkrydset: Tydeliggøre det trafikale hierarki, skabe forudsætninger for byliv i gågadezonen på Rentemestervej og øge opholdskvaliteterne på flere hjørner i krydset.
  • Handelskrydset: Understøtte de fortættede bylivs- og handelsfunktioner, der findes netop her. En trafikal nedskalering af krydset, til fordel for fodgængere.
  • Sikker skolevejskrydset: Opgradere trafiksikkerheden i krydset, med særlig fokus på elever til og fra Tagensbo Skole.

 

Skaleringen af gaderummet og ændringen af de trafikale forhold, skal i samspil tilgodese det lokale liv og de bløde trafikanter og vise at her er bilerne på høfligt og hensynsfuldt besøg.  

 

Trafikingeniøren fra Sweco har på den baggrund skitseret en løsning for Femfingerkrydset ved Glasvej/Rentemestervej/Frederiksborgvej, der indsnævrer kørebanerne, tilfører hævede overgange fra sidevejene, tilføjer hævede helleanlæg på midten af vejen og etablerer en hævet cykelsti ml.Rentemestervej og Glasvej. Det samlede forslag skal gøre det trygt for de bløde trafikanter at færdes i krydset og begrænse mulighederne for at køre stærkt. Når jeg skriver begrænse, er det fordi at selv de bedste fysiske tiltag ikke kan eliminere tåbelig trafikal adfærd. Når I oplever sådanne situationer, vil jeg stærkt anbefale jer at indgive en anmeldelse til Kbh politi, der flere gange tidligere er gjort opmærksom på problematikken i området.

 

Rådgivernes forslag skal drøftes i arbejdsgruppen i denne uge hvorefter de bliver præsenteret på et borgermøde d.18 november kl.18-20. Her er det muligt at komme med  input til de foreslåede løsninger og de benhårde prioriteringer som projektet, grundet økonomien, er underlagt. Vi håber at kunne gennemføre mødet både fysisk og virtuelt. Grundet covid19 restriktioner, kan vi endnu ikke melde et sted ud for mødet. Men det vil bliver annonceret på områdefornyelsens facebookside.

 

Du er velkommen til at ringe eller komme forbi vores kontor på Birkedommervej 35, hvis der på baggrund af denne mail er opstået nye spørgsmål.

 

 

Med venlig hilsen

Simon Post Projektleder Områdefornyelse Nordvest _ KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Mobilitet, Klimatilpasning og Byvedligehold

Tomsgårdsvej 35, 1 sal 2400 København NV